Vieta dzīvei
liela māja tavam radošumam
 

Abgunstes muiža - radošuma rezidence visa veida mākslas, kultūras un jaunrades procesiem, laikmetīgam dizainam un starpdisciplināriem eksperimentiem.

Agrāk

Muižas apbūve veikta ap 1780.g., bet nemieru laikos tā nodedzināta. Ēkas atjaunošanu uzsāka pēc 1908.g. un pabeidza pagasts 1931.g., ierīkojot Gaismas pili - Abgunstes skolu. 

tagad

Radoša vide mākslas plenēriem, telpas pasākumiem, izstādēm, semināriem. Naktsmītne vasaras periodā. Atvērtās amatniecības darbnīcas.

Abgunstes muiža ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Abgunstes muižā ar NVA atbalstu restaurācijas darbus veic Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas absolvents.

Projekta numurs 7.2.1.1/15/I/001 / Jauniešu garantijas / Projekta mērķis ir 19 000 jauniešiem bezdarbniekiem sekmēt pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā


 .